O NÁS    FINÁLOVÝ VEČER    FOTO    ZÁŠTITA    KONTAKT    PŘIHLÁŠKA

F

PŘIHLÁŠKA SENIOR ROKU 2016

Zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku s krátkým životopisem, fotografií tváře a postavy na e-mail info@seniorroku.cz, nebo poštou na adresu SENIOR PRODUCTION s.r.o., P. O. BOX 5, 170 00 Praha 7.

 

Přihláška ke stažení ZDE.

SENIOR ROKU 2015

V Praze byli 19.12.2015 vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže Senior roku, která chce podporovat aktivní život českých penzistů. Do finále se probojovalo z republiky pět žen a pět mužů. Titul Seniorka roku získala pro svou vitalitu a pozitivní přístup k životu dvaaosmdesátiletá Hana Svobodová ze Skřivan u Nového Bydžova. Mezi muži zvítězil jednasedmdesátiletý cvičitel jógy Dalibor Kališ z Frýdku-Místku.

 

„Všem vzkazuji, ať cvičí jógu, protože díky ní jsem vyhrál," řekl ke svému vítězství Kališ. Spolu se Seniorkou roku 2015 převzal cenu z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, jejíž úřad nad projektem převzal záštitu.

 

O výsledcích soutěže rozhodla odborná porota, která hodnotila účastníky podle předvedených výkonů. Soutěžící absolvovali čtyři disciplíny, a to videomedailonek, volnou disciplínu, rozhovor s porotci a promenádu ve večerních šatech.

 

Na slavnostním večeru byl oceněn i senior, který se svým přístupem k životu stal velkou inspirací pro své okolí. Titulem Zasloužilý senior se tak může pyšnit čtyřiaosmdesátiletý Karel Klusáček, který stále řídí rodinnou pivovarnickou­ firmu.

 

Senior roku je celoročním projektem, jehož cílem je upozornit veřejnost na fenomén stárnutí, podpořit aktivní život seniorů v České republice a pomoci k propagaci důstojného života seniorů a k jejich zapojení do života komunity.

Senior roku – projekt startující kampaň, jejímž cílem je upozornit veřejnost na fenomén stárnutí, podpořit aktivní život seniorů v České republice, přispět k propagaci důstojného a naplněného života seniorů, podpořit zapojení seniorů do života komunity. Projekt chce přispět k osvětě, ke sdílení dobré praxe týkající se zapojení seniorů do každodenního života komunity, podniků a obcí.

 

Senior roku by i v následujících letech formou slavnostního večera a ocenění příkladů aktivního zapojení seniorů v každodenním životě či v podnikání veřejnosti připomněl jak koncept aktivního stárnutí, tak i roli MPSV, krajů, obcí, NNO při naplňování cílů politiky.

SOUTĚŽ SENIOR ROKU BUDE VYHLÁŠENA VE TŘECH KATEGORIÍCH:

 

Senior roku

Seniorka roku

Zasloužilý senior

 

Projekt probíhá pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí.

 

CENY BUDOU PŘEDÁVAT:

 

ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová

aktivizace seniorů, aktivní stárnutí

 

zástupce podnikatelské sféry

zapojení seniorů při předávání zkušeností, kompetencí - business angeles, koučing začínajících podnikatelů, technické vzdělávání, řemesla

 

MISE PROJEKTU:

 

Zvyšovat povědomí veřejnosti o potenciálu a přínosech starších pracovníků a seniorů pro společnost.

 

Vytvářet prostor pro veřejnou diskuzi zaměřenou na destigmatizaci seniorů, objasnění procesu stárnutí a jeho vlivu na společnost, na postavení seniorů ve společnosti.

 

Šíření příkladů dobré praxe zapojení seniorů do života komunity, mezigenerační spolupráce, aktivního stárnutí, aj.

 

SPECIFICKÉ CÍLE AKCE:

 

V kontextu projektu Senior roku by se veřejnosti:

 • představily příklady dobré praxe – aktivní stárnutí, zapojení seniorů do života komunity, aktivity obcí a měst při zajišťování služeb pro seniory, příklady předcházení negativních sociálních jevů jako důsledků stárnutí (kriminalita- senioři jako zvláště ohrožená skupina obyvatelstva, ochrana práv seniorů, zabránění zneužívání seniorů),

 • prezentoval přínos seniorů pro společnost, pro komunitu, objasnil koncept mezigenerační solidarity,

 • vysvětlil význam koncept celoživotního učení jako nástroje integrace seniorů na trh práce,
 • vysvětlil dopad růstu délky života na společnost, nárůst významu problematiky stárnutí,

 • vysvětlila role jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti stárnutí (sociální a zdravotní služby, formy podpory a poradenství),

 • představily role seniorů v dobrovolnictví, při podpoře NNO, spolkové a zájmové činnosti – s mezigeneračním přesahem,

 • objasnil koncept aktivního stárnutí,

 • vysvětlení nabídky sociálních a zdravotních služeb určených seniorům zajišťovaných jednotlivými subjekty veřejné správy,
 • objasnily strukturu služeb v sociální a zdravotní oblasti, které mohou senioři využívat,

 • objasnila role rodiny v kontextu stárnutí a přiblížila problematika soužití generací (včetně péče o seniora v domácnosti),

 • představily role seniorů při podnikání, předávání zkušeností a technických dovedností mladším generacím (mezigenerační vzdělávání, zapojení do systému dalšího vzdělávání, koučingu, business angeles),

 • naznačily její možnosti a možnosti zástupců cílové skupiny zapojit se do plánování služeb pro seniory.

FOTO

19.12.2015 - FINÁLOVÝ VEČER

16.12.-18.12.2015 - SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTŮ

06.11.2015 - FINALISTÉ SENIOR ROKU 2015

KATEGORIE

Senior roku

Seniorka roku

Zasloužilý senior

FINÁLOVÝ VEČER

DISCIPLÍNY

video medailonek,

volná disciplína,

rozhovor s porotci,

promenáda – večerní šaty.

HLASOVÁNÍ

Hlasuje odborná porota.

MODERÁTOR A ZÁŠTITA PROJEKTU

MODERÁTOR
Jan Čenský

ZÁŠTITA PROJEKTU
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

Senior roku je projektem společnosti SENIOR PRODUCTION s.r.o.
P. O. BOX 5, 170 00 Praha 7

info@seniorroku.cz

 

© 2015 Všechny práva vyhrazena.

F